VvE Bond Amsterdam in ruste

Amsterdam,
26 mei 2024

Het pionierswerk is gedaan en de Amsterdamse VvE’s zijn in beeld bij politici en bestuurders. Zij worden geraadpleegd en betrokken bij het bedenken en uitvoeren van beleid. Het georganiseerd behartigen van de belangen van de VvE’s, bedacht en begonnen door de VvE Bond Amsterdam, wordt voortgezet door VvENet.

De VvE Bond Amsterdam heeft veel voor elkaar gekregen. De Bond organiseerde de Amsterdamse VvE’s en vertolkte hun stem. Waar het Amsterdamse woning- en huisvestingsbeleid voorheen bijna exclusief op de huursector was gericht, met veel invloed van de woningcorporaties, is er nu ook aandacht voor de woningeigenaren in een VvE.

Het pionierswerk van de Bond bestond veel uit voorlichting: wat voor gebouwen zitten er in al die VvE’s, wat kan er in een VvE wel en niet, wat is de positie van VvE-bestuurders en waar krijgen zij allemaal mee te maken? De beleidsmakers hadden geen idee. Vooral het feit dat veel VvE-bestuurders te maken hebben met de gevolgen van falend gemeentebeleid(sociale onveiligheid, illegale verhuur, ontbrekende handhaving) was een openbaring.

Dat het fenomeen VvE slecht in beeld was, bleek vooral toen de gemeente Amsterdam plannen voor de warmtetransitie ontwikkelde. Torenhoge ambities waren gekoppeld aan een zeer gebrekkige uitvoering. Omdat de plannen van de gemeente vergaande, ook financiële, gevolgen zouden hebben voor VvE’s, werd door de Bond een stevig lobbytraject ingezet. Onderdeel daarvan was de publicatie door de Bond van het rapport ‘Van fossiel naar fossiel’. Dit rapport kreeg veel aandacht, in de pers en van de politiek.

Omdat vanwege de ontwikkelingen in Den Haag het klimaatbeleid ter discussie staat en de gevolgen daarvan voor de warmtetransitie onbekend zijn, zal de gemeente Amsterdam de ambities moeten herzien. Hopelijk worden in een nieuwe aanpak de aanbevelingen uit ‘Van fossiel naar fossiel’ opgevolgd.

VvENet kan nu verder bouwen op de door de VvE Bond Amsterdam gelegde fundamenten. Het bestuur van de VvE Bond Amsterdam wenst VvENet veel succes.
(Zie ook www.vvenet.nl – leden van de Bond kunnen zich daar desgewenst aanmelden.)