Bijlage: Oproep betere wetgeving over en voor VvE’s

Iedereen met ook maar enige bestuurservaring in een VvE bestuur weet hoe lastig de op grond van de splitsingsakte (op basis van een modelreglement) verplichte besluitvormingsprocedures kunnen zijn als je dingen wilt verbeteren of verduurzamen. Ook externe partijen zoals financiers vinden een VvE best lastig, ook al omdat er in de loop der jaren zoveel verschillende modelreglementen en dus splitsingsakte zijn vastgesteld. Al jaren is de werkgroep bezig met mogelijke wetgeving om de zaken voor VvE’s te versimpelen. Deze werkgroep modernisering appartementsrechten (zie: www.wmanl.nl) heeft zelfs al een concept Algemene maatregel van bestuur en verbeteringen in Boek vijf van het Algemeen Burgerlijk Wetboek uitgeschreven. Doel ervan is meer eenduidigheid te krijgen tussen de soorten VvE’s en de besluitvorming in de VvE simpeler te maken – natuurlijk met behoud van de bescherming van de leden.

Vanuit het project in Schiedam stuurde de projectgroep met daarin ook Laetitia Ouillet een oproep aan het ministerie van BZK. Ze delen hun ervaring en concluderen dat het dringend maatregelen nodig zijn. Zo niet dan zal de verduurzaming van VvE’s vastlopen.

  • Kleine ingrepen in wetgeving zullen niet de versnelling brengen die nodig is. De rol van VvE’s in de verduurzaming is toe aan een grondige herziening. Zo kunnen 1,5 miljoen huishoudens stappen zetten in de warmtetransitie.
  • VvE’s moeten meer bevoegdheden en doorzettingsmacht krijgen om de energietransitie van het complex/de appartementen mogelijk te maken, zonder dat elke VvE afzonderlijk een te lang proces moet doormaken om de splitsingsakte te wijzigen.
  • De financieringsinstrumenten en regels moeten rekening houden met het begrip VvE, de vaak aanwezige grooteigenaar in het pand en de beperking in het handelen

Het proces om tot een succesvol warmtenetproject te komen en dit collectief via de VvE gefinancierd te krijgen d.m.v. het wijzigen van de splitsingsakte van elke VvE is te omslachtig en kent vele beperkingen. De Rijksoverheid zou een andere status moeten aanmerken voor de splitsingsakte van VvE’s bij verduurzaming. Dit kan bijvoorbeeld door een wetswijziging in het appartementsrecht die de plicht om een collectieve aanpak uit te werken en uit te voeren voor de energietransitie op VvE’s legt. De VvE krijgt dan wettelijk doorzettingsmacht als het  gaat om maatregelen t.b.v. verduurzaming. Zonder het vormgeven van een financieringsmogelijkheid die zowel de individuele eigenaar-bewoner als de grooteigenaar binnen een complex bedient, dreigt de energietransitie voor VvE’s vast te lopen.

Een ander knelpunt uit Schiedam raakt aan een ook in Amsterdam zeer bekend dilemma: hoe bescherm je woningeigenaren die eigenlijk de investering niet aan kunnen, ook niet via de VvE? Als de VvE een meerderheid heeft dan gaat het project door, maar moet je dan mensen uit hun appartement zetten als zij als gevolg van de verduurzaming hun woonlasten niet meer kunnen dragen? Een oplossing zou gezocht kunnen worden in de vorm van een sociaal vangnet, bijvoorbeeld een maatwerklening/verzilverhypotheek. Deze is nu niet beschikbaar voor VvE’s – daar is wetgeving voor nodig.

Vanuit de VvE Bond volgen we de ontwikkelingen in Den Haag op de voet. Zo worden we ook dat er op het ministerie werd gezegd: “het zal best dat VvE’s problemen hebben – maar dan is het wel bijzonder dat gemeente in Europa met de meeste VvE’s, Amsterdam, zich nog nooit bij ons heeft gemeld.”

Dat signaal hebben we als VvE Bond meteen overgebracht aan wethouder Zita Pels!