Welkom

De VvE Bond Amsterdam is opgericht in 2021. We hebben als doelstellingen om VvE besturen te verenigen en elkaar te ondersteunen in uiteenlopende thema’s zoals:

  • sociale veiligheid
  • verkamering en onderhuur
  • verduurzamen
  • warmtetransitie
  • financiën en vergaderingen

Er komt veel op VvE bestuurders af en daarom is er de VvE Bond. We helpen elkaar en we wisselen kennis en ervaringen uit. Dat doen we via ons forum, onze nieuwsbrief en ledenbijeenkomsten. De VvE Bond behartigt de belangen van de VvE’s door actief contact te zoeken met bijvoorbeeld gemeente, stadsdelen, politieke partijen, energieleveranciers, huurders-, bewoners- en eigenaarsbelangenorganisaties om zo de uitdagingen van de VvE besturen onder de aandacht te brengen en samen tot werkbare en duurzame oplossingen te komen. 

Het bestuur van de VvE Bond bestaat uit vier vrijwilligers en opereert belangeloos  en zonder subsidie. Je kan lid worden als VvE bestuurder of als vertegenwoordiger van je VvE. Onze nieuwsbrief is er voor iedereen.