Nieuwsbrief 9

NIEUWSBRIEF Oktober 2023 editie 9

Beste leden en geïnteresseerden,

het is alweer oktober en het bestuur van de VvE Bond heeft veel nieuws te delen, dus lees vooral verder. Raak je al lezende geïnspireerd en zou je ook een VvE- of bewonerservaring willen delen, stuur het naar ons op. We worden steeds vaker uitgenodigd om aan te schuiven bij kennissessies of andere vormen van overleg. Vind je het leuk om daar aan mee te doen, dan nodigen we je van harte uit.

Verder lezen Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 6

Beste leden en geïnteresseerden,

Oprichting VvE bond – “It’s official!”

Na een vliegende start in 2022 is de VvE Bond binnen een jaar tijd gegroeid naar bijna 100 leden. We zijn begonnen in Nieuw-West voor VvE’s in deze wijk maar er sloten al snel VvE’s uit andere stadsdelen aan. Dus we gaan nu VvE’s uit de hele stad verbinden en vertegenwoordigen. De concept statuten van de bond zijn hier terug te lezen. In het voorjaar hopen we alle leden officieel te registreren en ontvangen de leden een factuur. Het lidmaatschapsgeld voor 2023 bedraagt 1 euro per appartementsrecht met een minimum van 20 euro per VvE.

Verder lezen Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 4

VvE’s, energie en geld

VvE Bond Amsterdam organiseert thema-avond op 26 oktober, mét wethouder Pels
meld je hier aan

Energie is ongekend duur geworden. Niet alleen individuele appartementsrechtseigenaren komen in financiële problemen, ook voor VvE’s loopt de rekening op. En hoewel de landelijke overheid en de gemeente nu lijken bij te springen, zijn daarmee nog lang niet alle problemen opgelost. Daarom organiseert de VvE Bond Amsterdam op 26 oktober een bijeenkomst voor VvE bestuurders met energiedeskundige Laetitia Ouillet. Ook wethouder Zita Pels (GroenLinks) heeft toegezegd te komen.

Wat kunnen VvE’s en hun leden doen om hun energieverbruik te verkleinen en daarmee hun rekeningen omlaag te brengen? En wat als de energierekening niet meer betaald kan worden? Vooral VvE’s met blokverwarming worstelen met die vraag. Kan een VvE failliet gaan en wie draait dan voor de schulden op?

Verder lezen Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

VvE Bond maakt kennis met wethouder Zita Pels

Nadat de VvE Bond zichzelf via Twitter had uitgenodigd, mocht op 7 juli een delegatie op het stadhuis kennismaken met de nieuwe wethouder volkshuisvesting en duurzaamheid, Zita Pels. In een aangenaam gesprek zijn de doelen van de VvE Bond uiteengezet en is aangegeven waar de Bond de wethouder behulpzaam kan zijn. Natuurlijk is ook duidelijk gemaakt wat VvE’s van het gemeentebestuur nodig hebben.

De werkkamer van Zita Pels was tot voor kort nog een vergaderruimte. Omdat het nieuwe College een wethouder meer telt heeft ze heeft nog geen wethouderskamer, ze doet al haar werk aan een grote vergadertafel. Ze is nog maar net in functie, en is nog aan het inwerken. Ze maakt direct duidelijk dat de Bond in november nog eens langs moet komen, als ze al haar dossiers écht kent.

Verder lezen Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

VvE’s worstelen met verkamering en verduurzaming

Door verkamering en (illegale) verhuur staan de leefbaarheid van wooncomplexen en het woongenot onder druk. Stijgende energieprijzen en (vaak nog onuitgewerkte) plannen van rijk en gemeente vragen om een visie op verduurzaming. Om VvE-bestuurders hiermee te helpen organiseert de VvE Bond Amsterdam op dinsdag 14 juni een bijeenkomst met twee parallelsessies in De Opgang in Osdorp.

Verder lezen Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief VvE Bond Amsterdam

No. 1, mei 2022

Oprichtingsavond druk bezocht

Meer dan 50 VvE-bestuursleden van ruim 40 VvE’s uit Amsterdam Nieuw-West (en enkele uit andere delen van de stad) bezochten onze oprichtingsvergadering op 6 april in De Serre aan de Pieter Calandlaan. Onder de deskundige gespreksleiding van Hans Tijl (o.a. oud-directeur Ruimtelijke Ordening van het Rijk) bleek al snel dat de VvE-bestuurders vaak tegen dezelfde problemen oplopen, op zoek zijn naar oplossingen en van elkaar willen leren en elkaar willen ondersteunen. Met applaus stemde iedereen in met de oprichting van de VvE Bond.

De eerste bijeenkomst van de VvE Bond, 6 april in De Serre. (foto Hélène de Bruine)
Verder lezen Nieuwsbrief VvE Bond Amsterdam