VvE Bond Amsterdam neemt deel aan  regionaal overleg “Leefbaarheid en veiligheid in de VvE’s”

Vrijdag 8 september 2023 waren Maikel van Leeuwen en Marjolein Schager te gast bij een online-bijeenkomst georganiseerd door mevrouw Vania Hoesein. Mevrouw Hoessein is een woningeigenaar in een VvE met een grootaandeelhouder.
Verschillende ambtenaren van Rotterdam, Den Haag en Utrecht en belangenorganisaties, zoals !Woon,  een woningcorporatie, VvE-010  en de VvE Bond Amsterdam sloten aan in een online sessie om inhoudelijke uitdagingen en oplossingen met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid in gemengde VvE’s te bespreken. De opvallende afwezigen waren de ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

De interactie tussen gemeente, huurders, huiseigenaren, woningcorporaties, privaat- en bestuursrecht maken sommige kwesties lastig, zeker als er eigen belangen op het spel staan.   

De volgende punten werden besproken: 

  • De aanpak van knelpunten – inzet van een transparant beleid is nodig. 
  • Gebiedsgerichte aanpak vanuit de gemeente: 1 aanspreekpunt om complexe sociale problematiek te bespreken en op te lossen; dit is al ingevoerd in Rotterdam. Wat kunnen  VvE’s E hier van leren?
  • Onderlinge relaties binnen de VvE: hoe ga je om met besluiten van de ALV waar niet iedereen het mee eens is? 
  • Aanpak overlast:Zoals bij iedere VvE is er wrijving tussen publiek- en privaatrecht. Het is de taak van de gemeente om te handhaven bij overlast. Maar als er overlast is op privéterrein is dit moeilijk.  Wat zijn de mogelijkheden om toch met de gemeente samen te werken? 
  • Verduurzaming VvE’s: er wordt veel van VvE’s verwacht. En verduurzaming komt niet op gang als er andere complexe problematiek speelt. Hoe kunnen de VvE’s hiermee omgaan?
  • Netwerk: de knelpunten komen landelijk voor. De bijeenkomst had als doel hier aandacht voor te vragen en een netwerk op te bouwen.  

Vania is in gesprek met bewoners, de gemeente en de ambtenaren van Schoon & Veilig. Het was een heel inspirerende ontmoeting en om te zien hoe het ook kan. Iedereen in de bijeenkomst zag de meerwaarde voor periodiek overleg. Wij hopen als VvE Bond Amsterdam dat deze overleggen regelmatig zullen plaatsvinden  en we zijn er zeker van dat er veel te leren valt over en weer.